Wyświetlanie powiadomień

Otrzymanie analizy zdarzenia response oraz wiadomości message w funkcji zwrotnej nie powoduje wyświetlenia żadnego powiadomienia.

W funkcji zwrotnej możemy z tymi danymi zrobić cokolwiek i wyświetlić je w jakikolwiek sposób.

Biblioteka Trustisto udostępnia metodę SP.notify() która pozwala wyświetlić powiadomienia, których ustawiania (kolory, położenie itp.) można zmieniać w panelu Trustisto (w zakładce "Powiadomienia")

Funkcja przyjmuje dwa parametry, obiekt analizy oraz wiadomość, czyli dokładnie to samo co przychodzi w funkcji zwrotnej.

<script>
  SP.go('getEvent', {name: 'buy', productId: 1, timespan: 60}, function(response, message) {
    SP.notify(response, message) // Wywołanie funkcji SP.notify()
  })
</script>

W zależności od ustawień Powiadomień w panelu Trustisto, powiadomienie może pojawić się w dowolnym rogu ekranu, i może mieć różną postać graficzną.

Funkcja SP.notify() nie wyświetli powiadomienia jeśli pole abTestHide analizy zdarzenia ma wartość true, czyli wtedy kiedy trwają testy A/B i użytkownik jest zakwalifikowany do grupy której nie wyświetlamy powiadomień.

results matching ""

    No results matching ""