Inicjalizacja

Aby Trustisto działało na stronie, potrzebne jest umieszczenie tzw. kodu głównego. Skrypt ten pobiera bibliotekę JavaScript Trustisto i inicjalizuje ją.

Kod główny wygląda następująco:

<script>
  (function(a,b,c,d,e,f,g,h,i){
  h=a.SPT={u:d},a.SP={init:function(a,b){h.ai=a;h.cb=b},
  go:function(){(h.eq=h.eq||[]).push(arguments)}}
  g=b.getElementsByTagName(c)[0],f=b.createElement(c),
  f.async=1,f.src="//js"+d+e,i=g.parentNode.insertBefore(f,g)
  })(window,document,"script",".trustisto.com","/socialproof.js");
  SP.init("###-WEBSITE-CODE-###")
</script>

Uwadze zasługuje przedostatnia linijka:

SP.init("###-WEBSITE-CODE-###")

To w tej linijce przekazujemy kod witryny jaki został nadany przez system Trustisto.

Skrypt ten powinien być umieszczony przed zamknięciem tagu </body> na każdej stronie na której występuje zbieranie zdarzeń lub wyświetlanie powiadomień.

Skryptu nie trzeba umieszcza się na stronach, na których Trustisto nie zbiera zdarzeń lub nie wyświetla powiadomień.

Kolejny krok >> Zapisywanie zdarzeń

results matching ""

    No results matching ""