Funkcje pomocnicze

Istnieją 3 funkcje pomocnicze, które korzystają ze wspomnianych wcześniej funkcji.

 • SP.go('homepage')
 • SP.go('viewProduct', productId, params)
 • SP.go('buyProduct', productId, params)

SP.go('homepage')

Funkcja pomocnicza 'homepage', wyświetla powiadomienia o zdarzeniach typu BUY które miały miejsce w ciągu ostatnich 24 godzin. Pobiera kolejne analizy, jedno po drugim i w równych odstępach czasu (co około 10 sekund) wyświetla powiadomienia.

Przeznaczona jest do wywołania na stronie głównej oraz na stronach kategorii danego serwisu.

Ta funkcja jest równoznaczna z następującym kodem.

<script type="text/javascript">
 SP.go('shuffleEvent', {name: 'buy'}, function(response, message) {
  SP.notify(response, message)
 })
</script>

Więcej informacji o:

 • komendzie 'shuffleEvent' znajdziesz tutaj
 • funkcji SP.notify() znajdziesz tutaj

SP.go('viewProduct', productId, params)

Funkcja pomocnicza która wyświetla powiadomienie o zakupie danego produktu (zdarzenia typu BUY) które nastąpiło w ciągu ostatnich 24 godzin, oraz wysyła zdarzenie odwiedzenia strony danego produkty (typ: VIEW) i wyświetla powiadomienia na temat ilości osób jakie odwiedziły tą stronę w ostatnim czasie (w ciągu ostatniej godziny).

Przeznaczona jest do wywołania na stronie produktowej.

Funkcja przyjmuje dodatkowe parametry params: product, link, image które mogą być użyte w powiadomieniach. Listę tych parametrów można bez problemu powiększyć.

Ta funkcja jest równoznaczna z następującym kodem:

<script type="text/javascript">
 SP.go('getEvent', {name: 'buy', productId: '###-PRODUKT-ID-###'}}, function(response, message) {
  SP.notify(response, message)
  SP.go('sendEvent', {name: 'view', productId: '###-PRODUKT-ID-###', params: {
   product: '###-Nazwa-produktu-###',
   link: '###-Link-do-produktu-###',
   image: '###-Link-do-zdjecia-produktu-###'
  }}, function(response, message) {
   SP.notify(response, message)
  })
 })
</script>

Więcej informacji o:

 • komendzie 'getEvent' znajdziesz tutaj
 • komendzie 'sendEvent' znajdziesz tutaj
 • funkcji SP.notify() znajdziesz tutaj

SP.go('buyProduct', productId, params)

Funkcja pomocnicza która wysyła zdarzenie typu BUY i nie wyświetla żadnych powiadomień.

Przeznaczona jest do umieszczenia na stronie podziękowania za zamówienie.

Funkcja przyjmuje dodatkowe parametry params: firstname, city, product, link, image które mogą być użyte w powiadomieniach. Listę tych parametrów można bez problemu powiększyć.

Ta funkcja jest równoznaczna z następującym kodem:

<script type="text/javascript">
 SP.go('sendEvent', {name: 'buy', productId: '###-PRODUKT-ID-###', params: {
  firstname: '###-Imie-użytkownika-###',
  city: '###-Miasto-użytkownika-###',
  product: '###-Nazwa-produktu-###',
  link: '###-Link-do-produktu-###',
  image: '###-Link-do-zdjecia-produktu-###'
 }}, function(response, message) {
  // Brak akcji
 })
</script>

Więcej informacji o:

 • komendzie 'sendEvent' znajdziesz tutaj

results matching ""

  No results matching ""