Funkcje pomocnicze

Istnieje 6 funkcji pomocniczych, które pomagają rozpoznać kontekst danej strony. Dzięki umieszczeniu ich w odpowiendim miejscu w serwisie, w panelu mozna łatwiej definiować wywoływacze powiadomień.

 • SP.go('startPage') - strona główna,
 • SP.go('productPage', params) - karta produktu,
 • SP.go('categoryPage', params) - strona kategorii,
 • SP.go('searchPage', params) - strona wyników wyszukiwania,
 • SP.go('categoryAndSearchPage', params) - strona kategorii i wyników wyszukiwania, jeśli to jeden i ten sam typ strony w serwisie,
 • SP.go('basketPage') - strona koszyka,
 • SP.go('thankYouPage') - strona podziękowania za zamówienie.

Zdarzenia w funkcjach pomocnicznych

Wywołanie dowolnej funkcji pomocniczenj generuje zdarzenie, odpowiednio:

 • home
 • view
 • category
 • search
 • category & search (dwa zdazenie są wywoływane)
 • basket
 • (funkcja SP.go('thankYouPage') nie wywołuje zdarzeń.)

Parametry w funkcjach pomocnicznych

Funkcje, ktore pobieraja parametry, przekazuja je do zdarzeń które wywołują wewnątrz.

results matching ""

  No results matching ""