Zapisywanie zdarzeń

Zdarzenia przekazuje się do Trustisto za pomocą odpowiednich kodów JavaScript.

Na stronie na której występuje zdarzenie, powinien być umieszczony kod inicjalizujący, bez niego sam kod przekazujący zdarzenie nie będzie działał poprawnie.

Zdarzenie wysyła się metodą SP.go('push', event, params) która oprócz pierwszego parametru będącego nazwą komendy push przyjmuje nazwę zdarzenia event oraz funkcję oraz obiekt parametrów.

Wywołanie metody SP.go('push', ...) powinno nastąpić po kodzie głównym. Umieszczenie go przed kodem głownym nie przyniesie zamierzonego efektu.

<script type="text/javascript">
 SP.go('push', 'buy', {
  productId: 1, // ID produktu (opcjonalne)
  name: 'Jan', // Dodatkowe parametry
  city: 'Warszawa'
 })
</script>

Parametry zdarzenia

 • productId (rodzaj: tekst lub liczba, pole opcjonalne) - określa produkt którego dotyczy zdarzenia. Identyfikatory produktów powinny być unikalne w obrębie danego serwisu.

 • dodatkowy parametr (rodzaj: liczba/tekst, pole opcjonalne, max 1024 znaki) - dodatkowe parametry jakie chcemy przesłać w zdarzeniu. Maksymalnie mozna przesłać do 20 parmartrów (licząc razem parametr productId)

Zdarzenia standardowe

Standardowo dostępne jest 6 zdarzeń, które mzona wykorzystać przy tworzeniu powiadomień:

 • home - odwiedzenie strony głównej
 • view - wyświetlenie produktu (zdarzenie produktowe, przeslany parametr productId)
 • buy - zakup produktu (zdarzenia produktowe, przeslany parametr productId)
 • category- wyświetlenie strony kategorii
 • search - wyświetlenie strony wyników wyszukiwania
 • basket- wyświetlenie strony koszyka

Kolejny krok >> Funkcje pomocnicze

results matching ""

  No results matching ""