Słownik pojęć

Przed przystąpieniem do czytania dokumentacji, warto ustalić wspólne słownictwo jakie stosujemy w naszym projekcie.

  • Użytkownik - to osoba, która odwiedza stronę na której działa Trustisto.

  • Zdarzenie - zdarzeniem określamy akcję, która wykonała się na stronie jako efekt działania Użytkownika. Przykładowymi zdarzeniami są: wyświetlenie strony z danym produktem, zakup danego produktu, zapisanie się na newsletter itp. Zdarzeniom w Trustisto nadajemy nazwy najczęściej anglojęzyczne np. view, buy, subscribe.

  • Parametry zdarzenia - to informacje które dodatkowo określają zdarzenie. Dla zdarzeń produktowych, czyli tych którze dotyczą konkretnych produktów istnieje parametr productId który określa produkt którego zdarzenie dotyczy.

  • Powiadomienie - to graficzno-tekstowa reprezentacja zdarzenia, które miało miejsce wcześniej np. małe okienko w prawym dolnym rogu strony z napisem "Ten produkt kupiono dziś 10 razy." Powiadomienia mogą przyjmować różną formę, ale najcześciej, jest to właśnie takie okienko.

  • Komunikat - to tekst, który pojawia się w powiadomieniu.

  • Wywoływacze - zdefiniowane warunki, podczas których wyświetlają się powiadomienia.

  • Testy A/B - to sytuacja w której, połowie użytkowników na danej stronie wyświetlają się powiadomienia, a połowie nie. W jednej jak i w drugiej grupie zdarzenia nadal są zapisywane.

Kolejny krok >> Inicjalizacja

results matching ""

    No results matching ""