Słownik pojęć

Przed przystąpieniem do czytania dokumentacji, warto ustalić wspólne słownictwo jakie stosujemy w naszym projekcie.

  • Użytkownik - to osoba, która odwiedza stronę na której działa Trustisto.

  • Zdarzenie - zdarzeniem określamy akcję, która wykonała się na stronie jako efekt działania Użytkownika. Przykładowymi zdarzeniami są: wyświetlenie strony z danym produktem, zakup danego produktu, zapisanie się na newsletter itp. Zdarzeniom w Trustisto nadajemy nazwy najczęściej anglojęzyczne np. VIEW, BUY, SUBSCRIBE.

  • Parametry zdarzenia - to informacje które dodatkowo określają zdarzenie. Dla wszystkich zdarzeń istnieje podstawowy parametr productId który określa produkt którego zdarzenie dotyczy. Każdy typ zdarzenia może przyjmować również własne parametry np. nazwa produktu, imię Użytkownika itp.

  • Analiza zdarzenia - to informacja o danym zdarzeniu, ile razy wystąpiło ono w danym Okresie analizy, kiedy wystąpiło po raz ostatni i jakie wtedy miało Parametry. Analiza zdarzenie to swoisty społeczny dowód słuszności (z ang. socialproof).

  • Okres analizy - (z ang. timespan) to czas w którym badamy ile razy wystapiło dane zdarzenie. Czas określamy w sekundach. Minimalnie jest to 1 sekunda, a maksymalnie 24h (czyli 86400 sekund)

  • Powiadomienie - to graficzno-tekstowa reprezentacja Analizy zdarzenia np. Małe okienko w prawym dolnym rogu strony z napisem "Ten produkt kupiono dziś 10 razy."" Powiadomienia mogą przyjmować różną formę, ale najcześciej, jest to właśnie takie okienko.

  • Testy A/B - to sytuacja w której, połowie użytkowników na danej stronie wyświetlają się powiadomienia, a połowie nie. W jednej jak i w drugiej grupie zdarzenia nadal są zapisywane.

Kolejny krok >> Inicjalizacja

results matching ""

    No results matching ""