Obiekt analizy zdarzenia

Obiekt analizy zdarzenia posiada następujące właściwości:

 • result (rodzaj: tekst) - rezultat operacji, "ok" lub "error"
 • event (rodzaj: obiekt) - obiekt analizy zdarzenia
  • name (rodzaj: tekst) - rodzaj zdarzenia
  • productId (rodzaj: tekst) - identyfikator produktu
  • timespan (rodzaj: liczba) - okres analizy, w sekundach
  • count (rodzaj: liczba) - liczba zdarzenia tego samego typu, dotyczące tego samego produktu, które wystąpiły w okresie analizy (timespan)
  • last (rodzaj: liczba) - czas wystąpienia ostatniego zdarzenia (w sekundach, EPOCH, zdarzenie może być starsze niż okres analizy)
  • lastRelativeText (rodzaj: tekst) - czas wystąpienia ostatniego zdarzenia, relatywnie, słownie np. "4 minuty temu". Język ustawia się w panelu Trustisto, w opcji strony.
  • lastParams (rodzaj: obiekt) - dodatkowe parametry, które przesłane były ostatnim zdarzeniu tego typu, dotyczące tego samego produktu. Zdarzenie te może byc starsze niż okres analizy.
  • abTestHide (rodzaj: prawda/fałsz) - informacja, czy należy ukryć powiadomienie, ze względu na trwające testy A/B

Przykład

{
 result: "ok",
 event: {
  name: "buy",
  productId: "1",
  timespan: 60,
  count: 7,
  last: 1505288720,
  lastRelativeText: "kilka sekund temu",
  lastParams: {
    name: "Tomek",
    city: "Kraków"
  },
  abTestHide: false
 }
}

results matching ""

  No results matching ""