Metody API

Spis wszystkich funkcji

 • SP.go('sendEvent', event, callback) - wysłanie zdarzenia
 • SP.go('getEvent', event, callback) - pobranie analizy zdarzenia
 • SP.go('shuffleEvent', event, callback) - pobranie analizy ostatnich zdarzeń
 • SP.notify(response, message) - wyświetlenie powiadomienia
 • SP.go('homepage') - funkcja pomocnicza
 • SP.go('viewProduct', productId, params) - funkcja pomocnicza
 • SP.go('buyProduct', productId, params) - funkcja pomocnicza

SP.go('sendEvent', event, callback)

Zapisanie zdarzenia i otrzymanie analizy

Parametry:

 • nazwa komendy 'sendEvent'
 • obiekt zdarzenia event (minimum: typ zdarzenia name, ID produktu productId)
 • funkcja zwrotna callback

Parametry funkcji zwrotnej:

Przykład:

SP.go('sendEvent', {
 name: 'buy', // Typ zdarzenia
 productId: 1, // ID produktu
 params: {   // Dodatkowe parametry
  name: 'Jan'
  city: 'Warszawa'
 }
}, function(response, message) {

})

SP.go('getEvent', event, callback)

Pobranie informacji o zdarzeniach (analizy zdarzenia)

Parametry:

 • nazwa komendy 'getEvent'
 • obiekt zdarzenia event (minimum: typ zdarzenia name, ID produktu productId)
 • funkcja zwrotna callback

Parametry funkcji zwrotnej:

Przykład:

SP.go('getEvent', {
 name: 'buy', // Typ zdarzenia
 productId: 1, // ID produktu
 timespan: 60 // Okres analizy
}, function(response, message) {

})

SP.go('shuffleEvent', event, callback)

Pobieranie informacji o ostatnich zdarzeniach określonego typu, periodycznie, jedno po drugim w równych odstępach czasowych.

Parametry:

 • nazwa komendy 'shuffleEvent'
 • obiekt zdarzenia event (minimum: typ zdarzenia name, bez ID produktu)
 • funkcja zwrotna callback

Parametry funkcji zwrotnej:

Przykład:

SP.go('shuffleEvent', {
 name: 'buy', // Typ zdarzenia
 timespan: 60 // Okres analizy
}, function(response, message) {

})

SP.notify(response, message)

Wyświetlenie powiadomienia zgodnie z ustawieniami w panelu Trustisto

Parametry:

Przykład:

SP.getEvent({name: 'buy', productId: 1, timespan: 60}, function(response, message) {
 SP.notify(response, message) // Wywołanie funkcji SP.notify()
})

SP.go('homepage')

Funkcja pomocnicza, wyświetla powiadomienia (w równych odstępach czasu, co około 10 sekund) o ostatnich zdarzeniach typu BUY dla różnych produktów (różne wartości productId). Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w temacie Funkcje pomocnicze

Parametry:

 • nazwa komendy 'homepage'

Funkcja przeznaczona jest do umieszczenia na stronie głównej serwisu lub sklepu internetowego.

SP.go('viewProduct', productId, params)

Funkcja pomocnicza, wyświetla powiadomienia o zdarzeniach typu BUY oraz VIEW dotyczące konkretnego produktu productId. Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w temacie Funkcje pomocnicze

Parametry:

 • nazwa komendy 'viewProduct'
 • identyfikator produktu productId
 • dodatkowe parametry params
  • nazwa produkty product
  • link do produktu link
  • link do obrazka produktu image

SP.go('buyProduct', productId, params)

Funkcja pomocnicza, zapisuje nowe zdarzenia typu BUY, nie wyświetla żadnych powiadomień. Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w temacie Funkcje pomocnicze

Parametry:

 • nazwa komendy 'viewProduct'
 • identyfikator produktu productId
 • dodatkowe parametry params
  • imię użytkownika firstname
  • miasto użytkownika city
  • nazwa produkty product
  • link do produktu link
  • link do obrazka produktu image

results matching ""

  No results matching ""